Zespół Szkół w Strupinie Dużym

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

OGŁOSZENIE

  Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Strupinie Dużym

odbędzie się 1 września 2016 r.

 

Program uroczystości:

 Godz. 800 – spotkanie w szkole dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum.

Godz. 930 spotkanie w szkole dla uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I – III szkoły podstawowej.

 

Organizacja dowiezienia dzieci autokarem szkolnym:

 I kurs

655 Pokrówka ul. Wiosenna, ul. Zielona, Strupin Łanowy, Strupin Duży

715 Krzywice, Rożdżałów, Strupin Duży

 

II kurs

840 Pokrówka ul. Wiosenna, ul. Zielona, Strupin Łanowy, Strupin Duży

900 Krzywice, Rożdżałów, Strupin Duży

 

Uczniów obowiązuje zmiana obuwia!

 

Dyrektor szkoły

Ewa Grusza

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego jest zawsze uroczystym dniem w szkole. Jest to dzień pożegnań, podziękowań, ale i nowego początku. Dyrektor szkoły p. Ewa Grusza odebrała od tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum uroczystą przysięgę. Uczniowie, którzy wykazali się wiedzą, umiejętnościami, a także systematyczne uczęszczali do szkoły lub mogli pochwalić sie osiągnięciami w sporcie otrzymali od Rady Pedagogicznej nagrody książkowe i pamiatkowe dyplomy. Grono pedagogiczne wyraziło również podziękowania rodzicom wyrózniających się uczniów, a także najbardziej zaangazowanym w zycie szkoły. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy III gimnazjumpod kierunkiem wychowawcy p. Jolanty Paszkiewic i p. Małgorzaty Mielniczuk pożegnali nas wierszem i piosenką oraz zabawnym skeczem z życia szkoły.

Zdjęcia

Przemówienie dyrektora szkoły do najmłodszych uczniów

Przemówienie dyrektora szkoły

Przemówienie wychowawcy klasy VI szkoły podstawowej

Przemówienie wychowawcy klasy III gimnazjum

Przyrzeczenie absolwentów szkoły podstawowej

Przyrzeczenie absolwentów gimnazjum

Przedstawienie uczniów klasy III gimnazjum

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE

 

Zakończenie  roku szkolnego

w Zespole Szkół w Strupinie Dużym

odbędzie się 24 czerwca 2016 r.

 

Program uroczystości


Godz. 745 – rozpoczęcie spotkania dla uczniów klas 0 – III szkoły podstawowej

 • krótkie przemówienie dyrektora
 • wręczenie  nagród
 • wręczenie podziękowań
 • spotkania z wychowawcami w klasach
 • powrót dzieci klas 0 – III ok. godz. 9.25
 • dojazd uczniów klas IV – VI i I –III gimnazjum

 Godz. 930 rozpoczęcie spotkania dla uczniów klas IV – VI i I – III gimnazjum

 • krótkie przemówienie dyrektora

Klasa VI - wręczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz nagród i wyróżnień

 • ślubowanie uczniów klasy VI
 • wręczenie listów gratulacyjnych

Klasa III gimnazjum - wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum oraz nagród i wyróżnień

 • ślubowanie uczniów klasy III gimnazjum
 • wręczenie listów gratulacyjnych
 • przemówienie wychowawcy klasy
 • wręczenie nagród i wyróżnień dla uczniów klasy IV i V oraz I i II gimnazjum
 • wręczenie podziękowań
 • program artystyczny klasy III gimnazjum
 • spotkania z wychowawcami w klasach

 Organizacja dowiezienia dzieci autokarem szkolnym

I kurs   655 Krzywice, Rożdżałów, Strupin Duży

             715 Pokrówka ul. Wiosenna, ul. Zielona, Strupin Łanowy, Strupin Duży

II kurs  840 Krzywice, Rożdżałów, Strupin Duży

             900 Pokrówka ul. Wiosenna, ul. Zielona, Strupin Łanowy, Strupin Duży

 

Organizacja rozwiezienia dzieci autokarem szkolnym

I kurs   ok. 925  klasy 0 – III szkoły podstawowej.

II kurs  ok. 1200 klasy IV-VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.

 

Uczniów obowiązuje zmiana obuwia!

Dyrektor Ewa Grusza